خط تولید

ما حالت پیشرفته کارگاه 5S را اتخاذ می کنیم و تمام فرآیندهای خرید مواد اولیه تا تولید را متمرکز می کنیم.برای اینکه بهترین کیفیت محصول را به شما نشان دهیم ، ما قبل از حمل و نقل ، هر محصولی را به طور دقیق تست می کنیم و بسته بندی کامل می کنیم.

 

Dongguan KWS Hygiene Industrial  Co.,Ltd خط تولید کارخانه 0

 

Dongguan KWS Hygiene Industrial  Co.,Ltd خط تولید کارخانه 1

 

Dongguan KWS Hygiene Industrial  Co.,Ltd خط تولید کارخانه 2

 

Dongguan KWS Hygiene Industrial  Co.,Ltd خط تولید کارخانه 3